موارد

100 کالج و دانشگاه

وسایل کمک آموزشی بیفانگ از سرعت عصر اتصال به اینترنت خودروهای هوشمند 5G پیروی می کند و با 100 دبیرستان و مدرسه فنی حرفه ای به شرکای استراتژیک مانند Huawei, Baidu, CATARC (Tianjin) مؤسسه تحقیقات مهندسی خودرو و شرکت علوم و فناوری هوافضای چین دست یافته است. .